Видео клиповете са обект на авторско право и не желая да бъдат гледани от всеки (конкуренцията). При интерес от ваша страна мога да изпратя клипове за начина ми на работа. Не се колебайте да се свържете с мен.